Innkalling til Årsmøte i Slemmestad IF

Styret innkaller herved til Årsmøte i Slemmestad Idrettsforening. Årsmøtet avholdes den 22. mars klokken 19:00 i Klubbhuset.

Styret innkaller herved til årsmøte i Slemmestad Idrettsforening. Årsmøtet avholdes den 22.mars klokken 19:00 på Klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.mars 2018 til post@slemmestadif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.slemmestadif.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Hovedstyret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift