Lovene for Slemmestad Idrettsforening ligger vedlagt under.