NFF og Slemmestad IF ønsker at flest mulig begynner å dømme fotball og at så mange som mulig holder lengst mulig.

Dommerkontakten i klubben har en viktig rolle å spille for at dommerne skal trives med å dømme. Viktige egenskaper er engasjement og motivasjon.

Vedkommende er et viktig bindeledd for klubbens dommere, og skal bidra til positivt fokus på dommerarbeidet i klubb og krets.

Vi har et felles ansvar for å ta vare på dommerne, gjennom å gi dem støtte og positive tilbakemeldinger. For å klare det må vi ha hjelp i fra alle de involverte i fotballen og klubbene, både spillere, ledere, trenere og foreldre/foresatte.

Dommerkontaktens funksjoner

 1. Organisasjonsmessig tilknytning til klubben.
  1. Kan være en av fotballstyrets medlemmer.
  2. Oppnevnes/velges av fotballstyret.
  3. Organisasjonsmessig underlagt den i fotballstyret som har ansvaret for dommersaker.
 2. Arbeidsoppgaver
  1. Å være bindeledd mellom fotballstyret og de aktive dommere i egen klubb.
  2. Å arbeide for å skaffe dommere i egen klubb.
  3. Være behjelpelig med å skaffe dommere hvor krets ikke har satt opp dommere.
  4. Være klubben behjelpelig med å organisere interne dommeroppsett.
  5. Om mulig: Hjelpe klubbdommere og rekruteringsdommere i egen klubb med rettledning og eventuell instruksjon.

Oppgaver for å bygge omdømme

 • Sørge for at dommerne får tilfredsstillende treningsmuligheter.
 • Gi dommerne i egen klubb samme tilbud på utstyr som andre aktive i klubben får.
 • Sørge for at de som dømmer kamper i egen klubb, får honorering.
 • Sørge for at dommerne får de samme sosiale tilbud som de øvrige i klubben.
 • Arbeide for at holdningene til dommerne er positive på alle plan i klubben.
 • Påvirke til at klubbens dommere blir presentert i klubbens program på linje med lagene m.m.
 • Arbeide for at dommerne får samme tilbud som spillere får på eventuelle avtaler.
 • Medvirke til å skape og bevare et dommermiljø i klubben.
 • Sørge for påmelding til rekruttdommerkurs og få gjennomført årlig klubbdommerkurs.
 • Medvirke til at klubben årlig gjennomfører informasjonsmøte(r) om eventuelle nye regler og retningslinjer fra NFF til spillere, ledere og trenere.
 • Medvirke til at dommervirksomheten får omtale i klubbens årsberetning.

Trygghet + mestring = trivsel.

 

Svein Elden