Navnet tyder på at dette er en gammel satt gjeng. Det er - i alle fall ikke helt - tilfelle. Det finnes ingen aldersgrense - verken nedad eller oppad. Vanligvis har oldermansligaen ett møte i måneden. Kaffe og kaker og uformelt prat og masse gamle, gode historier, ja, noen ganger litt quiz også, har vært det vi har samlet oss rundt. 
 
Oldermansligaen er ikke ei undergruppe i SIF, men har valgt en person til å møte på hovedstyremøtene. Vi har imidlertid ikke stemme- eller forslagsrett. Det viktige er å erfare hva som foregår i klubben vår, og å formidle det videre.
 
Oldermansligaen stiller også opp når f.eks. Damegruppa har forefallende arbeid vi kan utføre, og vi stiller også opp og står for grilling på arrangement i Parken og på den årlige fotballskolen for barn og unge. 
 
Leder for Oldermansligaen er Frank Borgen. Om du har lyst til å bli en del av oldermansligaen kan du treffe Frank på telefon ‭+47 905 23 774‬.