Rekrutteringsplanen til Slemmestad IF skal være en veileder i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer til klubben. Klubben har likt fokus på rekruttering av både gutter og jenter uansett etnisitet, alder, kjønn, legning og funksjonsevne.

Nye årskull rekrutteres det året gutter og jenter starter på barneskolen. Rekruttering kan også gjøres mot eldre årsklasser etter samme mal. Vi jobber også for å få flere støttemedlemmer.

Rekruttering skjer primært mot barn som tilhører skolene i Slemmestad og nærområdet vårt.

Klubben har som mål at 100% av alle barn i vårt nærområde skal kunne være en del av Slemmestad IF sine mange aktiviteter.

Uke 1-10

 • Kartlegge foresatte i årskullet som kan være aktuelle trenere.
 • Sportslig leder ansetter trener(e) sammen med sportslig utvalg som kan ta imot kullet og være hovedtrener det første året eller så lenge man finner det hensiktsmessig.
 • Foreldre skoleres med Grasrottrener del-kurs 1 så fort som mulig etter de er engasjert som trenere i klubben.

Uke 11-13

 • Sende ut Invitasjon til alle barnehagene i Slemmestad.
 • Oversikt over barnehager finnes på https://www.asker.kommune.no
 • Heng også opp oppslag på skolene. Her kan det også bes om å få 15 minutter til informasjon om Slemmestad IF på foreldremøte.
 • Informasjon gjøres også tilgjengelig gjennom klubbens hjemmeside og sosiale medier.

Uke 14-15

 • Arrangere informasjonsmøte for foresatte.

Uke 16-17

 • Oppstart av trening i Slemmestad Idrettspark.

Kamper og sesong

 • Kamper starter normal opp i mai måned og dette har siden man startet med 3er fotball foregått som egne turneringer f.eks. en lørdag formiddag.
 • Kamparrangementene kan også være en del av en turnering hos en av naboklubbene.
 • Normalt er kampsesongen over ca. i midten av september.
 • Treninger utover høst og vinter vil det også bli tilbud om.

Helårlig

 • Jobbe sammen med hovedstyret og daglig leder i Slemmestad IF om kampanjer for å rekruttere nye spillere, ledere, trenere, frivillige og støttemedlemmer til klubben.

Videreutvikling og implementering

Rekrutteringsplanen skal halvårlig være tema på styremøte i Slemmestad IF Fotball for å revideres og videreutvikles.