Sesongplanlegging og retningslinjer for kampavvikling

Det er mange oppgaver som må gjøres i forbindelse med overgang fra en sesong til en annen. Her er oversikten over hva som skal gjøres både fra lagledelse og klubb.

Spillere.

Det er viktig å ha med så mange som mulig så lenge som mulig, men dersom det er noen som signaliserer at de vil slutte tar man en prat med disse og hører hva som er årsaken til dette og om det er andre ting de kan tenke seg å gjøre i klubben (sett i forhold til alder) som f.eks. trener, lagleder og dommer.

Treninger og planlegging for vinteren

Hvor mange spillere driver allsidig i flere idretter? Er det fornuftig å planlegge et samarbeid med årskull over eller under for å lage store nok treningsgrupper og dermed større kvalitet og entusiasme rundt vintertrening og vinterserie?

Støtteapparat

Hvis det er endringer meldes dette til klubb slik at FIKS ansvarlig får gjort endringer i fotball.no med riktige kontaktpersoner osv. Store og aktive foreldregrupper er viktig og erfaringsmessig er det ofte lettere å rekruttere nye ressurspersoner. Fotball styret ansetter alltid hovedtrener.

Medlemsregister

Administrer spillerstall og støtteapparat, i medlemsregisteret og SPOND, slik at dette er oppdatert innen 15. januar. Dette er fordi medlemskontingent faktureres siste halvdel av januar hvert år.

Evaluering

Sammen med fotballgruppa gjennomføres det evaluering etter endt sesong. Her er det viktig med innspill fra dere om hva som har fungert bra eller ikke bra slik at ting kan forbedres til neste sesong. Hva trenger støtteapparatet av kurs og kompetanseheving?

Planlegging neste sesong og påmelding av lag

Sammen med fotballstyret og Sportsutvalget (SU) planlegges neste sesong. Det kommer invitasjon til dette til hvert lag. Styret og SU melder på lag i FIKS. Dette er det FIKS ansvarlig som utfører.

NFF anbefaler følgende antall spillere per spillform:

 • 3er fotball: 4-5 spillere
 • 5er fotball: 7 spillere
 • 7er fotball: 9 spillere
 • 9er fotball: 12-14 spillere
 • 11er fotball: 14-18 spillere

Utstyr

Alle lag har sitt eget utstyr i skap med kodelås.

Utlevert utstyr skal telles over etter sesongen og sjekkes i.h.t. hva som er utlevert og signert for. Behov for nytt utstyr, pga. slitasje og svinn, vurderes sammen med utstyrsansvarlig i fotballgruppa.

 

FIKS og medlemsansvarlig

FIKS:

 • Endringer i støtteapparat gjøres av FIKS ansvarlig i https://fiks.fotball.no.
 • Lagspåmelding gjøres i.h.t. til de til enhver tid gjeldende frister.

Medlemsregister:

 • Ombygging av spillergrupper der flere årskull er samlet.

Eks. G15/16.

 • Overføre spillere fra barn til voksen.
 • Overføre spillere G-19 til seniorlag.

Rutiner for lagspåmelding:

Fiks ansvarlig melder på lagene etter instruks fra Sportslig leder. Frister for påmelding finnes her: https://www.fotball.no/kretser/buskerud/

Retningslinjer for kampavvikling

Se retningslinjer for lagleder og kampvert

https://slemmestadif.no/category/63

https://slemmestadif.no/category/65

Rutiner for oppfølging av tilbakemeldinger til klubb fra krets, spillere, foresatte og medlemmer

 • Saker skal alltid meldes til øverste leder som er leder i Slemmestad IF Fotball.
 • Alle saker drøftes mellom sportslig leder og leder.
 • Saker skal alltid løses på lavest mulig nivå.
 • Om saker ikke lar seg løse via dialog skal saken bringes inn for behandling i styret i Slemmestad IF Fotball, eventuelt for hovedstyret i Slemmestad IF.

Alle saker meldes til leder@slemmestadif.no

Se også vårt dokument om inkluderende idrettsmiljø https://slemmestadif.no/category/50