Parkering gjøres på grusplassen i Slemmestad Idrettspark. Grusplassen er det første du kommer til i idrettsparken og vil være godt skiltet. 

Parkering koster kroner 50,- pr. dag og betales via VIPPS til nr. #739967