Klassene 6 år – 11 år

Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer.

Vårcup har følgende tilpasninger og presiseringer.

SPILLFORM:

 • G/J 6 og 7 år spiller 3er fotball med vant
 • G/J 8 år – G/J 9 år spiller 5er fotball
 • G/J 10 år – G/J 11 år spiller 7’er fotball

SPILLETID:

Gutter / Jenter 6 og 7 år 2 x 10 minutter, ca 2 min pause. Bytter side etter 1.omgang. Alle andre klasser spiller 1 x 25 minutter.

ANTALL SPILLERE

Treer:

Spillere kan byttes inn når som helst (flygende bytter). Det benyttes tre spillere på hvert lag samtidig. Kampene spilles uten keeper. Det anbefales en spillertropp på fem spillere.

Femmer:

Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Keeper benytter farger som skiller ham/henne fra med- og motspillere. Det anbefales en spillertropp på sju spillere, to innbyttere per lag. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.

Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

Sjuer:

Det benyttes sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Keeper benytter farger som skiller ham/henne fra med- og motspillere. Det anbefales en spillertropp på 10 spillere, tre innbyttere per lag. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.

Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

SPILLEBERETTIGELSE:

Ingen utespiller kan spille på mer enn et lag i samme klasse. Keeper kan spille på to lag i samme klasse, og da kun som keeper på begge lag. Det kan kun benyttes en overårig spiller pr kamp som har dispensasjon fra egen krets. Dette skal klart framkomme av spiller-listen og bevis skal forevises. Har to eller flere klubber et godkjent sammensattlag i serien, kan dette delta som sammensatt lag under turneringen. Godkjenning fra tilhørende krets skal forevises. Turneringsledelsen kan i særskilte tilfeller innvilge dispensasjoner. I klasser uten sluttspill vil hensynet til kampavvikling ha stort fokus. Dispensasjoner forelegges turneringsledelsen for endelig godkjennelse. Ved godkjenning skal denne vises motstanders lagledelse før kampen starter.

AVSPARK:

Det lag som står oppført først i kampprogrammet (hjemmekamp) stiller på banehalvdelen til venstre for kampvert/banesekretær. Dommer avgjør med myntkast/loddtrekning om hvilket lag som tar avspark. Ballen er i spill så snart den er berørt av det laget som tar avspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark. Dersom dette skjer skal det tas nytt avspark.

MÅLSPARK

Treer:

Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Målspark tas inntil én meter ut fra mållinjen. NB! Det spilles ikke med hjørnespark i treerfotball. Uansett hvem som sparker ballen over mållinjen eller ballnettet, er det målspark.

Femmer og sjuer:

Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor press-fri sone ved målspark. Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeperen. Brudd på regelen fører til ny igangsetting. Hvis keeperen etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan keeperen spille så langt han/hun vil.

Femmer:

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.

Sjuer:

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen. NB! I sjuerfotball kan keeper etter redning kaste/sparke ballen over midtlinjen.

PRESSFRI SONE:

Regelen om press-fri sone i femmer og sjuerfotballen skal benyttes under turneringen.

DRAKTLIKHET:

Ved draktlikhet skal det lag som står sist oppført i kampprogrammet (bortelag) bytte drakter, eventuelt benytte vester. Vester er til låns ved kampvert/banesekretariat.

FRISPARK

Frispark kan skytes direkte i motstanderens mål. Frispark satt direkte i eget mål gir corner til motstanderen.

Treer:

 • Alle frispark er indirekte.
 • Det dømmes ikke straffespark.
 • Målspark, avspark og innspark er indirekte.
 • Motstanderen må være minst 3 meter fra ballen ved målspark, avspark, innspark, frispark og dropp.

Femmer og sjuer:

 • Alle frispark er direkte frispark.
 • Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark.

STRAFFESPARK

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen (målfeltlinjen).

Treer:

 • Det dømmes ikke straffespark i treerfotball.

Femmer:

 • Straffesparket tas 6 meter fra mållinje, på straffesparklinjen.

Sjuer:

 • Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen.

FEIL OG OVERTREDELSER

Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.

Alle spillformer

Det dømmes frispark når en spiller:

 1. feller en motspiller
 2. holder eller dytter en motspiller
 3. tar ballen med hånden (med forsett)
 4. gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne
 5. når en spiller holder seg fast i vantet (gjelder bare treer)
 6. hvis ballen under en lenger tid blir låst fast, enten mot vant eller motspiller, dømmes dropp. Dropp skjer på midten av banen, og ballen skal være i bakken før spillerne kan røre den (gjelder bare treer).

Feil og overtredelser ved målspark

Femmer:

 • Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.
 • NB! Hvis keeperen tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan han/hun spille over midtlinjen.

Sjuer:

 • Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark. Hvis dette skjer, skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtbanestreken.
 • NB! Det er lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen når keeperen skal frigjøre ballen etter redning i sjuerfotball.

Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen

 • Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan han/hun ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt.

Eventuell bestrafning i femmer og sjuer

Det skal påpekes at dette ikke er lovlig (dommer er veileder). Deretter skal keeperen spille ballen ut på vanlig måte.

Skjer dette gjentatte ganger (1) skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen.

Med «gjentatte ganger» under brudd på tilbakespills regelen, mener NFF følgende:

Femmerfotball: Dommer må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3. bestrafning)

Sjuerfotball: Dommer må veilede én gang. (1. påminnelse + 2. bestrafning)

 

Klasse 12 og 13 år

Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer.

Vårcup har følgende tilpasninger og presiseringer.

SPILLFORM:

G/J 12 og 13 år spiller 9’er fotball

SPILLETID:

Alle klasser spiller 1 x 25 minutter.

ANTALL SPILLERE:

Det benyttes ni spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Det anbefales tre innbyttere per lag. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.

Unntak:

Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

SPILLEBERETTIGELSE:

I klasse12 og 13 år kan et lag maks bestå av 12 spillere og 3 ledere/trenere, eller inntil 15 spillere. Ingen utespiller kan spille på mer enn et lag i samme klasse. Keeper kan spille på to lag i samme klasse, og da kun som keeper på begge lag.

Turneringsledelsen kan i særskilte tilfeller innvilge dispensasjoner. Dispensasjoner forelegges turneringsledelsen for endelig godkjennelse. Ved godkjenning skal denne vises motstanders lagledelse før kampen starter.

AVSPARK:

Det lag som står oppført først i kampprogrammet (hjemmekamp) stiller på banehalvdelen til venstre for kampvert/banesekretær. Dommer avgjør med myntkast/loddtrekning om hvilket lag som tar avspark. Ballen er i spill så snart den er berørt av det laget som tar avspark. Det kan gjøres mål direkte fra avspark.

MÅLSPARK:

Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen spilles/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken, men ikke over midtlinjen. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen. I klassene 12 år kan keeper etter redning kaste/spille ballen over midtlinjen.

DRAKTLIKHET:

Ved draktlikhet skal det lag som står sist oppført i kampprogrammet (bortelag) bytte drakter, eventuelt benytte vester. Vester er til låns ved kampvert/ banesekretariat.

FEIL OG OVERTREDELSER

Direkte frispark:

Det er ti forseelser som straffes med direkte frispark, og forutsetningene er at

 • ballen må være i spill.
 • forseelsen må være gjort på spillebanen.
 • forseelsen må være gjort mot en motspiller.
 • dommeren må oppfatte forseelsen som uforsiktig, hensynsløs eller med unødig mye kraft (gjelder punktene 1–6).

Dommeren skal dømme frispark dersom en spiller:

 1. sparker eller forsøker å sparke en motspiller
 2. feller eller forsøker å felle en motspiller
 3. hopper på en motspiller
 4. angriper en motspiller
 5. slår eller forsøker å slå en motspiller
 6. skyver en motspiller

Et direkte frispark skal også dømmes når en spiller gjør seg skyldig i en av de følgende fire forseelser:

 1. under utførelse av en takling treffer motspiller før ballen
 2. spytter på en motspiller
 3. holder en motspiller
 4. med forsett tar i / spiller ballen med hånd eller arm (unntatt keeper i eget straffefelt)

Straffespark:

Et straffespark blir tildelt motparten hvis en spiller innenfor eget straffesparkfelt begår en av de forannevnte ti forseelser, uansett hvor ballen befinner seg på spillebanen, forutsatt at den er i spill.

Indirekte frispark:

Det er ikke et krav at forseelsen skal være «stygg» eller «alvorlig» eller gjort mot en motspiller, for å kunne straffes med indirekte frispark. Indirekte frispark kan følgelig også dømmes ved forseelser mot en spiller fra eget lag.

Forutsetningene er:

 • Ballen må være i spill
 • Forseelsen må være gjort på spillebanen

Et indirekte frispark tildeles også motstander hvis keeperen innenfor eget straffesparkfelt begår en av følgende forseelser:

 1. bruker mer enn seks sekunder når han/hun kontrollerer ballen med hendene før han/hun frigjør den for spill
 2. berører ballen med hendene igjen etter at han/hun har frigjort den for spill og den ikke er berørt av annen spiller
 3. tar ballen med hendene etter at den med hensikt er sparket til ham fra en medspiller
 4. tar ballen med hendene etter å ha mottatt den direkte fra et innkast tatt av en medspiller Indirekte frispark tildeles motstanderne hvis en spiller, etter dommerens skjønn:
 • spiller på en måte som anses som farlig
 • stenger en motspiller fra å komme fram
 • hindrer keeperen i å frigjøre ballen fra hendene
 • begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i regelen for feil og overtredelser, hvor spillet stoppes for å advare eller vise ut en spiller

FRISPARK

Typer frispark:

Frispark er enten direkte eller indirekte

Direkte frispark

 • Hvis ballen ved et direkte frispark spilles direkte i motstanderens mål skal mål godkjennes.
 • Hvis et direkte frispark settes direkte i eget mål, skal hjørnespark tildeles motparten.

Indirekte frispark

 • Dommeren viser indirekte frispark ved å løfte armen over hodet. Han holder armen i denne stillingen til sparket er tatt og ballen blir berørt av en annen spiller eller går ut av spill.
 • Avstand mellom ball og motstandere ved frispark er 5 meter.

STRAFFESPARK

 • Straffespark dømmes mot et lag som har begått en av de 10 forseelsene som medfører direkte frispark til motstander når forseelsen er begått innenfor eget straffesparkfelt og ballen er i spill.
 • Mål kan scores direkte fra straffespark.
 • Tid skal legges til for at et straffespark kan utføres i slutten av begge omgangene og i eventuelle ekstraomganger.
 • Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen

PROTESTER:

Protester behandles av turneringens jury, som består av tre personer. Juryens avgjørelse er endelig. Eventuell protest må meddeles dommeren rett etter kampen, og leveres skriftlig til Hovedsekretariat innen 1 time etter kampens slutt. Protestgebyr er kr 300,- som tilbakebetales ved godkjent protest. Ved forkastet protest tilfaller protestgebyr arrangør.

I henhold til breddereglementet kap 6 kan juryen ilegge følgende sanksjoner: a) Irettesetting. b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper. c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0. d) Utelukkelse av lag fra turneringen. e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.

Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter reaksjonsreglementet kapittel 3. Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

JURY:

Juryleder: Stian Haug, Slemmestad IF. Jurymedlem 1: representant for arrangør. Jurymedlem 2: representant for en av de deltakende klubber.