Aktivitetsbanken presenterer et utvalg av øvelser og aktiviteter som kan inngå som en del av et opplegg for vår Allidrett, og er ment å være til inspirasjon for aktivitetsledere og foresatte. Som Aktivitetsleder er det fint å ha et stort utvalg aktiviteter å spille på, både for å gi variasjon men også gi økt motivasjon for deltakerne. Variasjon i oppgavene kan også oppnås ved å krydre øvelsene med musikk, organisere stafetter, sirkeltrening, stasjonstrening og rundløyper/hinderløyper. For øvelsene til hall, går det an å dele idrettshallen i to eller flere deler ved hjelp av fysiske hindre, dersom man skal kjøre parallelle aktiviteter (hinderløyper etc. på ene siden, ballspill på andre).