Aktivitetsleder sin hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre treningene. Ved å være to, kan den ene forberede neste aktivitet mens den andre holder barna i gang med lek. God flyt i treningsopplegget skaper mindre uro i deltakergruppa. 

Instruktøren blir lett et forbilde for utøverne/barna, og måten instruktøren opptrer på blir viktig. Noen huskeregler er fine å ha med seg: 

  • Ha på deg treningstøy, og still gjerne med fløyte!
  • Møt opp ca. 10 minutter før treninga og hent ut utstyr som skal brukes. Treninga skal starte til riktig tid.
  • Ha treningsopplegg klart på forhånd. Start treninga med en liten felles samling, derdagens aktiviteter blir presentert. Gode tips til opplegg er en kort introduksjonsrundeder alle presenterer seg, oppvarming, 1-2 ulike leker (haien kommer, sisten, rødt lysetc), hinderløype, øvelser med baller og annet utstyr, stafett og avslutning).
  • Minn barna på at aktivitetsleder er sjefen, og at alle må høre etter. Allidrett er en glimrende plass å lære seg å vente på tur, lære dem å lytte og vise hensyn. Vær rettferdig og ha klare grenser, dette skaper trygghet. Bruk gjerne barnas navn.
  • Gi positive tilbakemeldinger, følg med gjennom aktivitetene, og ta barna «på fersken» i det de mestrer en oppgave. At de lærer nye ting og oppnår mestringsfølelse har storbetydning for barnets utvikling. Vær rettferdig.