Vi skal være en trygg arena for alle våre medlemmer. Om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du mener bryter med våre regler eller NIF sine regler ber vi deg om å varsle.

Når ett varsle til Slemmestad Idrettsforening, vil det være styreleder som mottar varselet.

Dersom du har spørsmål om varslings-saker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte styreleder direkte på telefon eller epost så vil styreleder hjelpe deg med veien videre.

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold - Trykk her

Ønsker du hjelpe en som vil varsle - Trykk her