Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Kristin Auke Kværne leder@slemmestadif.no 934 55 366
Nestleder Alexander Meian post@slemmestadif.no 909 92 811
Økonomi Morten Heier okonomi@slemmestadif.no 479 00 157
Styremedlem Damegruppa Hanne Johansen hannebrjohansen@yahoo.no 930 21 090
Styremedlem Håndball Per Morten Kværne leder@slemmestadhandball.no 998 87 766
Styremedlem Fotball Stian Haug leder@slemmestadfotball.no 924 41 311
Styremedlem Innebandy Simen Røine Johansen simen_johansen@hotmail.com 915 43 331