Slemmestad idrettsforening ble stiftet 27. juni 1914. Den første tiden ble det kun spilt fotball på løkker og åpne plasser. Foreningen har gjennom historien hatt hopp, tennis, friidrett, volleyball, basket, langrenn mm.

I dag er det håndball, fotball, innebandy og allidrett som er foreningens aktivitetstilbud til klubbens medlemmer.

Slemmestad idrettspark ble bygget i 1953. Det var en stor dugnadsinnsats med mye hjelp fra hjørnesteinsbedriften Norcem. Parken inneholdt den gangen en naturgressbane, to tennisbaner og et 25m utendørs basseng.

Slemmestad idrettsforening eier også vår egen idrettshall, Slemmestadhallen på ca. 2200kvm. Den sto ferdig i 1993. Idrettsbygget inneholder en flerbrukshall på ca. 1100kvm og flere utleiearealer.

I 2010 ble naturgressbanen byttet ut med et kunstgressanlegg.

Det er en full 11’er bane (105m x 66m) og en 7’er bane med flomlys. Kunstgresset er en helårsbane og har undervarme.

Foreningen har ca. 700 medlemmer.

Formål

Slemmestad idrettsforening skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Slemmestad idrettsforening er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

Visjon

Være en forening med fokus på muligheter for alle

 Verdigrunnlag

Fellesskap, glede, helse, lojalitet og ærlighet

Virksomhetsidéen

Vi ønsker å være en inkluderende klubb for alle, som fremmer klubbens verdigrunnlag gjennom varierende aktiviteter for alle.

 

 

Medlemskap

For medlemskap i Slemmestad Idrettsforening se mer informasjon her!