Driftansvarlig for klubbhuset er SIF`S damegruppe. Ved henvendelse for leie vennligst kontakt oss på vårt mobilnummer: +47  994 51 612

Priser:

Leie av klubbhuset hverdager, mandag-torsdag 

Storstua:         kr. 1 000,-
Møterommet: kr.   700,-

Arrangementer:

Fredag fra klokken 12:00 til lørdag klokken   10:00           kr. 2 500,-
Fredag fra klokken 12:00 til søndag klokken  12:00           kr. 3 500,-
Lørdag fra klokken 12:00 til søndag klokken  12:00           kr. 2 700,-
Søndag fra klokken 14:00 til mandag klokken 10:00          kr. 1 500,-

For reglement og andre betingelser for leie vennligst kontakt oss.