KOSTNADER

Du må betale medlemskontingent for å spille håndball i SIF. Medlemskontingenten betales til og forvaltes av hovedstyret, se deres satser. Medlemskortet er elektronisk tilgjengelig med bilde via app’n «MinIdrett». I tillegg kommer treningsavgiften som utarbeides på årligmøte og lisens (forsikring) til NHF fra det året man fyller 13 år.

TRENINGSAVGIFTER

Treningsavgift for sesongen 2019/20:

Alder / Timer Høst Vår Beach*
Oppstart 6 år 800 800 0
Trening 1 – 2 timer 1.300 1.300 300
Trening 2 – 3 timer 1.800 1.800 300
Trening 3,5 – 4,5 timer 2.000 2.000 300
DS 5.div, 1,5 time 1.500 1.500 300

* Beach – egenandel fro de som spiller aktivitetsdag eller serie.

HVA DEKKES AV KLUBBEN, LAG & SPILLER

1. Seriepåmelding
Påmeldingsavgift til mini- og aktivitetsferie, regionserie og NHF-serie for alle lag.
Dette dekkes ikke av klubben men av laget selv:
– NM i Beach
– Gebyr for omberamming
– Gebyr for ikke møtt til kamp og for trekking/utelukking av lag fra serier og cuper

2. Bring / Lærøyserie (16 og 18 år)
Påmeldingsavgiften.
Dette dekkes ikke av klubben men av laget selv:
– Alle reiser, overnattings- og fordelingskostnader forbundet med Bring/Lærøyserien, inkl de kostnader som måtte påløpe etter serieslutt.

3. Cuper
Dekker påmeldingsavgift for Sør-Norge Cup
Dekker påmeldingsavgift for felles lagcup
Dekker påmeldingsavgift for NM veteran
Dekker påmeldingsavgift for NM junior

Dette dekkes ikke av klubben men av laget selv:
– Deltagerkort for overnatting/mat
– Gebyrer for trekking av lag og evt andre gebyrer laget måtte pådra seg.

4. Trenere/lagledere
Gir kompensasjon til trenere etter avtale med sportsligleder og gruppas retningslinjer. Dekker laglederlisens for inntil 2 personer pr lag i Bring- og Lærøy serie.
Dekker trenerkurs etter avtale med sportsligleder.

5. Dommere
Dekker dommerkurs for de som ønsker å dømme.
Dekker lisens for de dommere som fyller sin dommerkvote.
Dekker dommertrøye/shorts ved behov.
Dekker kjøp av relevant utstyr med inntil kr. 2000 pr sesong for de som fyller dommerkvoten.
Dette dekkes ikke av klubben men av dommeren selv:
– Gebyr for ikke å møte til oppsatte kamper.

6. Utstyr
Dekker hjemmedrakt til alle spillere som tilbakeleveres når spiller slutter.
Dekker felles bortedrakt fra 12 år og oppover som leveres inn etter hver kamp.
Dekker overtrekksdress for trenere på alle lag samt klubbgenser for inntil 1 lagleder pr lag.
Dekker diverse utstyr i utstyrsrommet som er felles for alle lag.
Dekker lagbag med med isposer, tape til akutt skade og basis utstyr.
Dette dekkes ikke av klubben:
– Overtrekksdress og shorts til spillere.
– Drakter som disponeres av kun enkelt spiller.
– Klister, klisterrens, Kinesio tape og tape som brukes til taping av skader over tid.

7. Gebyrer
Dette dekkes ikke av klubben:
– Gebyrer i forbundet med lag som må trekkes fra serie midt i sesongen.
– Gebyrer for ikke betalt spillerlisens.
– Gebyrer for ikke deltagerberettigede spillere.
– Gebyrer for bruk av klister i haller /lokaler der det ikke er lov.

8. Representasjon
Dekker egenandel i spillerutviklingsprogrammet til Region Sør.
Dette dekkes ikke av klubben:
– Egenandeler, reise og opphold på Bylagsturnering/Landslagssamlinger og andre arrangement i forbindelse med spillerutvikling.