Det er utarbeidet sportsplan for våre aktiviteter og skal fungere som et verktøy for trenere til utarbeidelse av treningsplan. Planen skal være et levende dokument som hvert år skal oppdateres i forhold til den utviklingen SIF håndball ønsker. Sportsplan blir publisert på den enkeltes lags Facebooksiden for trenere og lagledere og skal kommuniseres ut til spillere og foreldre på de enkelte lag, f.eks ved foreldre- /spillermøte.

Internt utlån av spillere til eldre lag
Det er viktig å gi de beste spillerne i sin årsklasse en arena for ytterligere sportslig utvikling, samtidig som det enkelte lag har forutsigbare rammer overfor egen spillerstall.
Spillerne skal i utgangspunktet tilhøre den årsklassen de aldersmessig tilhører og det er derfor ikke anledning til å ta med spillere som aldersmessig ikke hører hjemme på laget til kamp eller trening, uten samtykke fra spillers trener. Hvis spiller har nødvendige ferdigheter og fysikk er det ønskelig at spiller skal få mulighet til å delta i årsklassen over på treninger og kamp. Dette avtales mellom trenere/oppmenn og i samråd med spiller og foreldre. Dette må på ingen måte gå utover årsklassen spilleren tilhører.

BARNEIDRETT
Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
Retningslinjer for barneidrett fra Norges Idrettsforbund.

UNGDOMSIDRETT
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett, fra 13 år. Klubben og trenerne skal sørge for
· at ungdom kan bli så gode som de selv vil
· å legge til rette både for dem som vil utvikle seg til høyt nivå og de som kun vil ha det «gøy»
· at ungdom får være med på å bestemme over aktiviter
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

REISE I REGI AV KLUBBEN
På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Lag som skal delta på cuper i utlandet må søke og få tillatelse fra Region Sør før avreise. Fyll ut skjema: https://www.handball.no/globalassets/region-sor/praktisk-info/praktiske-verktoy/spilletillatelse-i-utlandet.pdf