Håndballgruppa benytter Slemmestadhallen og beachbanen for trening og hjemmekamper som driftes av Halldrift AS.
Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen til trening og kamp og alle har ansvar for god stemming. Ved kamp skal sørge for et godt tilbud til publikum om kjøp av kaker, vafler, kaffe- og mineralvann med mer.

UTSTYR

Utstyrsrommet
· Klubben har investert i diverse utstyr som alle kan benytte seg av.
· Baller. Vi har baller til de minste som spiller med mykball og beachballer. Utenom det finnes det noen låneballer men oppfordrer spillere til å kjøpe egen ball.
· Matrialskap med tap, isposer og drakter, disponeres av lagledere.
· Fra 12 år og oppover har vi bortedrakter (røde) som lag kan låne. De legges tilbake ferdig vasket så fort som mulig etter bruk. Alle er ansvarlig for at rommet er ryddig og utstyret behandles på en ordentlig måte.
· Lagskap. Her kan lagene oppbevare lagbager slik at man slipper å ha alt hjemme. Respekter andre sitt utsyr selv om det ikke står bak låste dører.

ALLE ER ANSVARLIG FOR Å HOLDE UTSTYRSROMMET RYDDIG & TA VARE PÅ DET UTSTYRET VI HAR. DETTE ER IKKE ET LEKEROM!