Slemmestad IF har valgt å kommunisere via mail, på hjemmesiden og facebook. Informasjon med mye tekst og større grad av viktighet blir sendt via mail.

Du bør være kjent med:

  • VERDIER & VISJONER
  • KLUBBENS AKTIVITETER
  • MEDLEMSKAP
  • FORPLIKTELSER

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og cuper. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Dommerne bør være kjent med
· hva klubben står for (verdier og visjon) og våre retningslinjer og forventninger
· krav til dommere på ulike nivåer
· hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)

Klubben forventer at du som dommer møter til oppsatte kamper og representerer klubben på en god måte.