Slemmestad IF har valgt å kommunisere via mail, på hjemmesiden og facebook. Informasjon med mye tekst og større grad av viktighet blir sendt via mail.

Du bør være kjent med:

  • VERDIER & VISJONER
  • KLUBBENS AKTIVITETER
  • MEDLEMSKAP
  • FORPLIKTELSER

Du som spiller forstår at:

HOLDNINGER & HÅNDBALLFERDIGHETER = UTVIKLING AV DEG SOM SPILLER & LAGET

Håndballgruppa forventer at du som spiller:

· Over 11 år fullfører påstartet sesong, fra august til og med april påfølgende år
· Er positiv og viser respekt i alle sammenhenger ovenfor medspiller, trener, støtteapparat, motstandere og dommere – Gi ros og oppmuntring, unngå kjeftbruk og godta at andre gjør feil – Er en bidragsyter til konfliktløsning
· Lytter til og er lojal ovenfor trener og lagleders beslutninger – Vær gjerne uenig men vurder tidspunkt for å ta det  opp og ikke snakk bak ryggen – Vær samarbeidsvillig og gi beskjed ved forfall til trening /kamp
· Utøver Fair Play ovenfor medspillere, motstander og dommere
· Er stolt av klubben din og tilstreber klubbfølelse og samhold
· Rydd etter deg på banen, i garderoben og ta ansvar for klubbens utstyr
· Bidra til et godt miljø på eget lag og i klubb, husk du er et forbilde
· Si JA når klubben ber om en tjeneste

MEDLEMSHÅNDTERING

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem i regi av NIF og etterfølger NIF sine retningslinjer om GDPR. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving.
Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. Spillere som slutter midt i en sesong må gi beskjed før 30 desember hvis ikke må treningskontingent for vårsesongen betales. Dette for at klubben skal være bedre rustet til å opprettholde forpliktelser til region, trenere og medspillere.

DUGNAD OG FRIVILLIG ARBEID

Idrettslaget drives av frivillighet. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i et idrettslaget, blant annet arrangere kamper, rydding i hall, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad».

Klubben gjennomfører dugnader i løpet av året som går til felles formål for klubben. Dette er dugnad i forbindelse med kamparrangement, håndballskole, nissehåndball, tematreninger, sommeravslutning og eventuelt salgsdugnader og oppdrag for sponsorer. Lagene kan selv stå for ulike dugnader som går til sitt lag som brukes i forbindelse med cuper og sosiale aktiviteter. Dugnader som laget står for må varsles til styret slik at de ikke organiserer samme type dugnad på samme tid. Ta kontakt med laglederansvarlig.

Hvert lag har sin lagkasse med egen konto og lagkasseansvarlig som blir opprettet av kasserer og denne skal benyttes for alle transaksjoner. Se egen instruks.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet.

DIN INNSATS BLIR SATT STOR PRIS PÅ!