Slemmestad IF har valgt å kommunisere via mail, på hjemmesiden og facebook. Informasjon med mye tekst og større grad av viktighet blir sendt via mail.

Du bør være kjent med:

  • VERDIER & VISJONER
  • KLUBBENS AKTIVITETER
  • MEDLEMSKAP
  • FORPLIKTELSER

Du som forelder forstår at:

HOLDNINGER & HÅNDBALLFERDIGHETER = UTVIKLING AV DEG SOM SPILLER & LAGET

Håndballgruppa forventer at du som forelder/foresatt:

· lytter til og er lojal ovenfor klubben, trener og lagleders beslutninger
· møter på kamp og gir oppmuntring til ALLE i både medgang og motgang
· dere hjelper spiller å tåle både seier og tap og husk det er spilleren som spiller – ikke DU
· respektere dommeravgjørelser og er en god supporter
· viser respekt for det arbeidet klubben gjør, tilbyr din hjelp og involver deg i verv og styrendeorganer

Les mer råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

MEDLEMSHÅNDTERING

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem i regi av NIF og etterfølger NIF sine retningslinjer om GDPR. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving.
Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. Spillere som slutter midt i en sesong må gi beskjed før 30 desember hvis ikke må treningskontingent for vårsesongen betales. Dette for at klubben skal være bedre rustet til å opprettholde forpliktelser til region, trenere og medspillere.

DUGNAD OG FRIVILLIG ARBEID

Idrettslaget drives av frivillighet. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i et idrettslaget, blant annet arrangere kamper, rydding i hall, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad».

Klubben gjennomfører dugnader i løpet av året som går til felles formål for klubben. Dette er dugnad i forbindelse med kamparrangement, håndballskole, nissehåndball, tematreninger, sommeravslutning og eventuelt salgsdugnader og oppdrag for sponsorer. Lagene kan selv stå for ulike dugnader som går til sitt lag som brukes i forbindelse med cuper og sosiale aktiviteter. Dugnader som laget står for må varsles til styret slik at de ikke organiserer samme type dugnad på samme tid. Ta kontakt med laglederansvarlig.

Hvert lag har sin lagkasse med egen konto og lagkasseansvarlig som blir opprettet av kasserer og denne skal benyttes for alle transaksjoner. Se egen instruks.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet.

DIN INNSATS BLIR SATT STOR PRIS PÅ!