Utenom drift av klubbhuset er damegruppa en aktiv del av Slemmestad IF. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bidrar på arrangement i regi av klubben og er representert i hovedstyret. En møtes en gang i måneden for å diskutere siste nytt i klubben og avslutter med hyggelig samvær med mye latter rundt bordet.

Har du lyst til å bli en del av hjerte i SIF?
Ta kontakt med leder i gruppa, Hanne Johansen på mobil: +47 930 21 090