For å bli bedre trenger vi flere som er med på å utvikle klubben i riktig retning. Du trenger ikke kunne mye! Det viktigste er at du bryr deg, og at du har litt tid å bruke på å skape en enda bedre klubb. Har du kompetanse innen organisering, markedsføring eller ulike håndtverk er det også flott! Har du kun mulighet til å delta en gang i blant, er det også mulig.

Vi gjennomfører tidsavgrensede oppgaver og prosjekter. Noen kan avsluttes etter kort tid. Noen kan være arbeidskrevende i korte perioder, og så i lange perioder kreve lite vedlikehold. Eller kanskje du kunne tenke deg et styreverv?

Ta kontakt med leder i hovedstyret eller en av gruppelederne, se kontaktinformasjon.