Slemmestad idrettsforenings verdigrunnlag er fellesskap, glede, helse, lojalitet og ærlighet. For å sikre at verdiene blir ivaretatt har SIF utarbeidet et dokument om inkluderende idrettsmiljø. 

Et godt idrettsmiljø innebærer trygghet, trivsel, inkludering, mestring og utfordringer. Det er alle medlemmers ansvar å skape et godt idrettsmiljø. 

Holdningene til foreningen skal være kjent for alle. Ingen former for krenkelse, som trakassering, vold, diskriminering, rasisme eller mobbing skal tolereres i Slemmestad Idrettsforening. I foreningen skal vi arbeide aktivt for et godt psykososialt miljø. Dette er viktig og skal være en selvfølgelig del av vårt arbeid. 

Det skal ikke være tvil om at alle som er tilknyttet Slemmestad idrettsforening har et ansvar for å forebygge og stoppe alle former for krenkelse. 

Dokumentet kan lastes ned under her: