Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder

Simen Røine Johansen

simen_johansen@hotmail.com 915 43 331
Nestleder

Per Hodt

Loke.hodt@online.no

979 70 642
Styremedlem

Kent Robert Olsen

Kent.robert.olsen@norwegian.no

906 61 901
Styremedlem

Ftwi Okbamichael Habte

Ftwi_o@yahoo.com

973 72 873
Økonomiansvarlig

Christine Røsby Johansen

christinerosby@hotmail.com

970 80 285