Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Stian Haug leder@slemmestadfotball.no 924 41 311
Kasserer Truls Stokker kasserer@slemmestadfotball.no 901 49 880
Sportslig leder Petter Opsahl sportsligleder@slemmestadfotball.no 454 56 829
Dommeransvarlig Svein Elden svein.elden@wemail.no 957 43 008
FIKS og faktura ansvarlig Lene Frøjd Christensen faktura@slemmestadfotball.no 414 49 022