Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.

Vester og kort hentes i fotballkiosken. Kampverter må møte før lagene slik at de at klare når alle spillerne kommer.

Før kampen:

• Sørge for at garderober er åpne og ryddige

• Ønske begge lag og dommer(e) velkommen

• Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

• Ha kjennskap til varsling og klubbens retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser

 

Under kampen:

• Være tilgjengelig for dommeren i pausen

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

 

Etter kampen:

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen

• Takke begge lag og dommer(e) for kampen

• Melde i fra til Fair play-ansvarlig eller styret i egen klubb hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp

TURNERINGER

Det er et krav i breddereglementet om kampvert for å få godkjent turneringen.

En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i turneringen for å få den godkjent.

 

Før turneringen:

• Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe

kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan

være passende

• Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk

• Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige - jfr. kampvertinstruksen

• Arrangør må informere om kampvertens rolle og betydning tydelig i invitasjonen og i all senere info til påmeldte lag

 

Under turneringen:

• Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et møte i god tid før første kamp i turneringen. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås

• Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertinstruksen

• Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene

• Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt

 

Etter turneringen:

• Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte

• Et notat fra møtet leveres arrangør

 

Du kan lese mer om kampvertens rolle på NFF sine nettsider her