Dommerregninger skal betales over bankkonto og dommerregning (bilde eller pdf av skjema) sendes til slemmestadif@ebilag.com og at det oppfordres til å bruke våre egne klubbdommere fremfor eksterne dommere.

Info:

 • Skjema/bilde av ferdig utfylt dommerskjema sendes til slemmestadif@ebilag.com
 • Ta bilde av skjema og send det som PDF eller JPG fil.
 • Dommerhonorar utbetales en gang pr uke.
 • Legg treningskamper til egen bane. Da er det motstander laget som må dekke dommerutgifter siden vi holder bane.
 • Vi oppfordrer til å benytte klubbdommere som er et mye rimeligere alternativ. Klubbdommere får heller ikke kjøregodtgjørelse.
 • Pris på ekstern dommere er hentet fra NFF https://www.fotball.no/dommer/2018/dommerhonorarer/  og disse prisene kan vi ikke fravike.
 • Trener/lagleder som booker klubbdommer bør ved booking opplyse at det er klubbdommer beløp, eks kjøregodtgjørelse, som gjelder (kun på 9er 2 år og 11er kamper). 

Får vi ikke tak i klubbdommere finnes en oversikt over ledige eksterne dommere her: https://www.fotball.no/fotballdata/finn-ledige-dommere/  Registerer følgende info: 

 • Krets (Buskerud)
 • Dato for kampen
 • Huk av på om det er Barn, Ungdom eller Voksen fotball
 • Nivå
 • Sone (her velger vi Lier/Røyken/Hurum)
 • Haker av på om vi trenger hoveddommer eller både hoved- og assistentdommer (i de fleste tilfeller vil det kun være hoveddommer vi skal ha)