Laglederoppgaver:

 • Bruk hjemmesiden aktivt og send ut all informasjon til foreldre og spillere via denne. Tilgang til lagets område på hjemmesiden får du ved å kontakte dagligleder@slemmestadif.no
 • Sende oppdaterte spillerlister til medlemsansvarlig innen 2.januar og 2.juli slik at riktig faktura blir sendt til riktig person/spiller. Opplyse om personer/spillere som eventuelt har sluttet.
 • Treningsperioden er delt i to.
  • Vårsesong: 1.januar til 30.juni, faktureres i januar.
  • Høstsesong: 1.juli til 31.desember, faktureres i juli.
  • Treningsavgift skal betales for de periodene som spilleren har deltatt i, selv om han/hun har slutter i en periode.
 • Avholde foreldremøter i samarbeid med trener/trenerteam og videreformidle informasjon til/fra styret.
 • Møte på klubbens lagledermøter eller sende en stedfortreder fra laget.
 • Utføre oppgaver oversendt fra styret.
 • Dele ut folder «Velkommen til SIF» med informasjon om klubben og Fair Play kontrakt til nye spillere.
 • Lagleder skal ha ansvaret for lagets lagkasse.
 • Lagleder skal fremvise godkjent Politiattest til politiattestansvarlig styret. Attesten skrives ut fra politiet.no og den leveres utfylt til politiattestansvarlig i fotballstyret som signerer og sender den til politiet. Se også info om politiattester på våre hjemmesider under klubben – politiattest.