Fair Play er samlebegrepet for norsk fotball sitt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball skal bidra til å ta vare på fotballens verdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.

Kampvert, Fair play-hilsen og Fair play-møtet skal bidra til at fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser.

Alle kamper skal ha en god og trygge ramme, og alle har et ansvar for at kampen blir en god opplevelse for alle involverte. Det er viktig å ha gjensidig respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere, foreldre og publikum.

Fair play hilsen

Fair-play hilsen skal gjennomføres før og etter alle kamper ved at begge lag og dommer(e) stiller opp, passerer hverandre, ønsker hverandre lykke til før kamp og takker for kampen etter kamp. Dette er et uttrykk for gjensidig respekt.

Fair play-møtet

I en fotballkamp skal glede, mestring og god oppførsel dominere. Derfor skal det gjennomføres et Fair play-møte mellom dommer og begge lags trenere i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Møtet skal skape en felles forståelse og være forpliktende.

Barnefotball 6-12 år

Hjemmelagets trener tar sammen med kampverten initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom følgende punkter på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:
1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16).
2. Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse (spilleregel 3).
3. Målsparkregelen og tilbakespillsregelen benyttes (spilleregel 12 og 16).
4. Når kampen er ujevn – hvilke andre virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med Fair play-hilsen.

Ungdomsfotball 13-19 år

Hjemmelagets trener tar sammen med kampverten initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av der lagledere og spillere står.
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
6. Etter myntkastet gjennomfører dommer og kapteiner Fair play-hilsen.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med Fair play-hilsen.

Les mer om FairPlay her