Rekrutteringsplanen til Slemmestad IF skal være en veileder i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer til klubben. Klubben har likt fokus på rekruttering av både gutter og jenter uansett etnisitet, alder, kjønn, legning og funksjonsevne.

Nye årskull rekrutteres det året gutter og jenter starter på barneskolen. Rekruttering kan også gjøres mot eldre årsklasser etter samme mal. Vi jobber også for å få flere støttemedlemmer.

Rekruttering skjer primært mot barn som tilhører skolene i Slemmestad og nærområdet vårt.

Slemmestad IF er en klubb med flere grener. Fra foreningens side er det en målsetning og rekruttere 80 - 100% av alle barn tilhørende de skolene som sogner til Slemmestad IF. Med fotball, håndball, innebandy og allidrett har vi et bredt nedslagsfelt hva angår aktivitet for barna i vårt nærområde, tilpasset den enkelte. I tett samarbeid mellom gruppene, vil man kunne drive aktivt med flere idretter i Slemmestad frem til man begynner på ungdomskolen. Det er en målsetning at idrett skal være en del av oppveksten til barn og unge og dette legger Slemmestad IF til rette for med trygge rammer og kompetente voksne og frivillige som ivaretar barn og unges behov for fysisk aktivitet. 

Slemmestad har som målsetning å rekruttere nok barn til å minimum melde på 2 3er lag for jenter og 2 3er lag for gutter det året de fyller 6 år.

Uke 1-10

 • Kartlegge foresatte i årskullet som kan være aktuelle trenere.
 • Sportslig leder ansetter trener(e) sammen med sportslig utvalg som kan ta imot kullet og være hovedtrener det første året eller så lenge man finner det hensiktsmessig.
 • Foreldre skoleres med Grasrottrener del-kurs 1 så fort som mulig etter de er engasjert som trenere i klubben.

Uke 11-13

 • Sende ut Invitasjon til alle barnehagene i Slemmestad.
 • Oversikt over barnehager finnes på https://www.asker.kommune.no
 • Heng også opp oppslag på skolene. Her kan det også bes om å få 15 minutter til informasjon om Slemmestad IF på foreldremøte.
 • Informasjon gjøres også tilgjengelig gjennom klubbens hjemmeside og sosiale medier.

Uke 14-15

 • Arrangere informasjonsmøte for foresatte.

Uke 16-17

 • Oppstart av trening i Slemmestad Idrettspark.

Kamper og sesong

 • Kamper starter normal opp i mai måned og dette har siden man startet med 3er fotball foregått som egne turneringer f.eks. en lørdag formiddag.
 • Kamparrangementene kan også være en del av en turnering hos en av naboklubbene.
 • Normalt er kampsesongen over ca. i midten av september.
 • Treninger utover høst og vinter vil det også bli tilbud om.

Helårlig

 • Jobbe sammen med hovedstyret og daglig leder i Slemmestad IF om kampanjer for å rekruttere nye spillere, ledere, trenere, frivillige og støttemedlemmer til klubben.

Videreutvikling og implementering

Rekrutteringsplanen skal halvårlig være tema på styremøte i Slemmestad IF Fotball for å revideres og videreutvikles.