Økonomistyringen i Slemmestad IF er beskrev i klubbhåndboken for hovedforeningen. 

Den finner du online her: https://slemmestadif.no/category/42

Den kan også lastes ned i vedlegget under.

Skjema for utlegg ligger også vedlagt under.