Hensikten med politiattestansvarlig er å sørge for at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettsforeningen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal avkreves politiattest. Politiattestansvarlig utnevnes av hovedstyret i Slemmestad IF.

Hovedansvar

  • Påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest.
  • Holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest og fortløpende oppdatere klubbens politiattest database.

Oppgaver som politiattestansvarlig

  • Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong.
  • Skal informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest.
  • Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest.
  • Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest.
  • Rapportere til hovedstyret i Slemmestad IF.