• Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF.
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund (NFF) legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
  • Sportslig leder har denne rollen.