FIKS. Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem. Eies av Norges Fotballforbund, NFF.

I FIKS registreres

 • Spillere
 • Trenere
 • Lagledere
 • Personer med roller og oppgaver i driften av klubben.

Følgende roller har/kan få FIKS klubbruker-tilgang

 • Lagledere
 • Trenere
 • Sportslig leder
 • Overgangsansvarlig

Følgende roller har/kan få utvidet eller annen type tilgang

 • Leder i fotballgruppa
 • Daglig leder
 • Fiks ansvarlig
 • Ansvarlige for kvalitetsklubb
 • Dommeransvarlig
 • Arrangementsansvarlig
Oppgave og ansvarsområde til FIKS-ansvarlig
 • Registrere spillere i FIKS
  • Nye spillere meldes inn fortløpende
  • Eksisterende spillere meldes inn i FIKS i januar det året de fyller 12 år
  • Spillere som slutter meldes ut
  • Spillere som blir sperret grunnet manglende betaling av treningskontingent settes inaktive i FIKS og aktiveres igjen når betaling er registrert
 • Kontrollsjekke aktive utøver registrert FIKS mot aktive utøvere registrert i minidrett.no
  • Kontroll 1 gang per år
  • Spillere som ikke er registrert som aktive utøvere i minidrett.no settes inaktive i FIKS
 • Administrere overganger
  • Forespørsel om overgang fra annen klubb til SIF
  • Forespørsel fra annen klubb om overgang fra SIF
  • Utenlandske overganger
  • Overganger Proff og Amatør, med og uten kontrakt
 • Gi brukertilgang til dem som har behov for det
  • Trenere
  • Lagledere
 • Registrere personer med verv i klubben i FIKS med riktige roller
 • Melde på lagene til seriespill
  • Sende ut skjema for påmelding til seriespill til trenere/lagledere i klubben med intern påmeldingsdato lik en uke for kretsens påmeldingsdato
  • Registrere trenere og kontaktpersoner til laget
  • Registrere antilag (maks 2 per lag)

Link til fotball.no https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/

FIKS-ansvarlig har hovedansvar for alle oppgavene som er nevnt over.

Rapportering og oppfølging

Fiks-ansvarlig rapporterer til Leder og styret i Slemmestad Fotball. 

Krav til kompetanse

Fiks-ansvarlig skal følge kompetanseplanen for styremedlemmer i Slemmestad IF Fotball. Dette innbører Fotballlederkurs 1-3 over en treårsperiode.