Sportslig leder/Sportssjef

 • Sportssjef er klubbens øverste sportslige leder.
 • Sportssjef har ansvaret for å utarbeide en sportslig strategi for klubben.
 • Sportssjef har sammen med SU ansvaret for utarbeidelse av Sportslig Handlingsplan og følge opp denne.
 • Sportssjef har hovedansvaret for ansettelse av trenere, i samarbeid med SU.
 • Sportssjef er ansvarlig for kursing og tilrettelegging av kurs for klubbens trenere.
 • Sportssjef er trenerens støttespiller.
 • Sportssjef utarbeider egen arbeidsplan innenfor sitt område (kursing – hvor mye tid pr lag, osv.) og legger denne fram for styret i Slemmestad IF Fotball.
 • Sportssjef skal bistå trenere der hospitering er aktuelt.
 • Sportssjef skal minimum ha UEFA B-lisens utdanning.
 • Sportssjef skal være utdannet trenerveileder av NFF.
 • Sportssjef har ansvaret for å koordinere og delta på samlinger og tiltak arrangert av NFF.