Trenerveileder er ansvarlig for oppfølging og utvikling av klubbens trenere på feltet, i trening og i kamp. Trenerveileder skal være «trenernes trener» og bidra til å sikre at treninger og kamper gjennomføres i tråd med klubbens verdigrunnlag og sportsplan.

Oppgaver og ansvarsområder

  • Være trenernes samtalepartner og støttespiller ved å være tilgjengelig og synlig på feltet for alle klubbens trenere.
  • Veilede og følge opp trenerne med utgangspunkt i klubbens sportsplan.
  • Bistå Sportslig utvalg (SU) i gjennomføring av Trenerforum og evaluering av sportsplan.
  • Kartlegge trenerkompetanse og motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning min. i henhold til krav i Kvalitetsklubb, og søke faglig påfyll.
  • Delta på relevante samlinger og kurs i regi av NFF.

Rapportering og oppfølgning

  • Trenerveileder-rollen er organisert som en del av SU og Trenerveileder rapporterer til Sportssjef.
  • Ved flere trenerveiledere i klubben, skal en av trenerveilederne fungere som teamleder for trenerveilederne.

Krav til kompetanse og erfaring

  • Minimum fullført Grasrottrenerkurs, gjerne UEFA B-lisens og NFFs Trenerveilederutdanning. Eventuelt være villig til å gjennomføre disse kursene og andre relevante kurs.