• Fair Play-ansvarlig skal sammen med SU ivareta holdningsskapende arbeid, og iverksette tiltak i hele i klubbens organisasjon.
  • Foreslå, iverksette, koordinere og følge opp Fair play-tiltak i klubben mot foresatte, spillere, trenere og lagledere og gjestende lag.
  • Påse at klubbens arrangementer og turneringer gjennomføres i god Fair Play-ånd
  • Skrive årsrapport til SU som minimum skal inneholde iverksatte Fair Play tiltak, hvilke utfordringer klubben evt. har og prioriterte områder for kommende år.