Kampvert

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.

Vester og kort hentes i fotballkiosken. Kampverter må møte før lagene slik at de at klare når alle spillerne kommer.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober er åpne og ryddige.
 • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen.
 • Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
 • Ha kjennskap til varsling og klubbens retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser.

Under kampen:

 • Være tilgjengelig for dommeren i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen
 • Melde i fra til Fair play-ansvarlig eller styret i egen klubb hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp

TURNERINGER

Det er et krav i breddereglementet om kampvert for å få godkjent turneringen.

En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i turneringen for å få den godkjent.

Før turneringen:

 • Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppekampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.
 • Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.
 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige - jfr. kampvertinstruksen.
 • Arrangør må informere om kampvertens rolle og betydning tydelig i invitasjonen og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et møte i god tid før første kamp i turneringen. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertinstruksen.
 • Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene.
 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte.
 • Et notat fra møtet leveres arrangør.

Du kan lese mer om kampvertens rolle på NFF sine nettsider her

Tilbake