Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at klubben har en beskrivelse av hvordan vi rekrutterer nye spillere. Sportsutvalget i Slemmestad IF skal til enhver tid ha en intern rekrutteringsplan som beskriver ulike tiltak gjennom året for hvordan klubben driver rekruttering til ulike deler av klubben, herunder trenere, spillere og dommere.

Hovedoppgavene til rekrutteringsansvarlig

 • Ansvarlig ved oppstart av nye lag
 • Ressursperson ved nyrekruttering til alle lag. Dette gjelder spillere, trenere, ledere og andre ressurspersoner.
Oppgaver og ansvarsområde
 • Følg Slemmestad IF Fotball sin rekrutteringsplan.
 • I samarbeid med FAU i barnehagene utfordre foreldregruppen til å starte opp allidrett´s gruppe for 4 åringer frem til første skoleår. Allidretten går så over til rene fotballtreningen kort tid etter skolestart
 • Lage og etablere informasjonsmateriell som sendes til aktuelle spillergrupper.
 • Oppslag i de ulike barnehagene og på barneskolen. Her kan det også bes om å få 15 minutter til informasjon om Slemmestad IF på første foreldremøte
 • Sammen med klubbens sportslige leder sørge for godorganisering rundt det nye laget: trenere, hjelpetrenere, lagleder, dugnadsansvarlige og andre nødvendige roller. Se rekrutteringsplan.
 • Sørge for at utstyr og materiell er på plass ved oppstart.
 • Klubben har likt fokus på rekruttering av både gutter og jenter uansett etnisitet, alder, kjønn, legning og funksjonsevne.

Rapportering og oppfølging

 • Rekrutteringsansvarlig bør ha kontakt med de nystartete lagene og følge med at fortsettelsen blir bra, gjerne via dialog i trenerforumet.
 • Rapporterer til leder sportslig utvalg.

Kompetansekrav

 • Følger kompetanseplanen til ledere i Slemmestad IF fotball.
 • Kunnskap om barnefotball.

Engasjementsperiode

 • Det er ønskelig at rekrutteringsansvarlig sitter i en periode på minimum 2 år for å sikre kontinuitet.
 • Rollen er ikke valgbar på årsmøte, men utpekes av Styret i Slemmestad IF Fotball etter direkte dialog med kandidater.