NFFs kurs inneholder sentrale kompetanseområder for å tilrettelegge for god fotballaktivitet. Kompetansen man tilegner seg, skal være med å sikre en økt forståelse forleder og trenerrollen. Høyere kompetanse gir bedre fotballaktivitet for barn og unge. 

Våre minimumskrav til kompetanse er som følger:

Barnefotball (6-12 år)

1 trener per lag har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen

Ungdomsfotball (13-19 år)

1 trener pr. lag har gjennomført delkurs 1 og 3 i Grasrottrenerutdanning

Ledere

Alle styremedlemmer må gjennomgå minimum FLK1

Vi har valgt å legge våre målsetninger over kravet i Kvalitetsklubb, disse ligger i tabellen under.

Styret i Slemmestad IF Fotball har ansvaret for å opprettholde kravene i kompetanseplanen.

Trenere

Årgang Omfang av trenerjobb Krav trenerutdanning Kurs
A-laget Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp Bred trenererfaring på junior/seniornivå. FLK1
GT trener C-lisens
UEFA B-lisens
19 Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp Trenererfaring FLK1
GT C-lisens
UEFA B-lisens
16 Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp Trenererfaring FLK1
GT C-lisens
UEFA B-lisens
15 Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) FLK1
GT (1-4) KD
14 Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) FLK1
GT (1-4) KD
13 Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) FLK1
GT (1-4) KD
12 Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) KD
GT (1-3)
11 Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) KD
GT (1-3)
10 Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) KD
GT (1-2)
9 Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp Fotballforståelse (spiller) KD
GT (1-2)
8 Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp   KD
GT (1-2)
7 Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp   KD
GT (1)
6 Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp   KD
GT (1)
Ledere
År Verv Krav trenerutdanning Kurs
1 Styremedlem   FLK1
2 Styremedlem   FLK2
3 Styremedlem   FLK3
1 Sportslig Utvalg GT (1) FLK1
2 Sportslig Utvalg GT (1-2) FLK2
3 Sportslig Utvalg GT (1-4) FLK3
  Trenerveileder Trenerveilederkurs FLK1
GT (1-4)
UEFA B-lisens
  Sportslig leder/Sportssjef GT (1-4) FLK1
UEFA B-lisens FLK2
Bred trenererfaring FLK3
  Dommeransvarlig Bred dommererfaring på minimum 4. divisjonsnivå damer og herrer. FLK1

GT – Grasrottrener

KD - Klubbdommerkurs

FLK – Fotballederkurs