Økonomistyringen i Slemmestad IF er beskrev i klubbhåndboken for hovedforeningen. 

Den finner du online her: https://slemmestadif.no/category/42

Rutiner for kontanter til lagskontoer:

Når dere setter inn kontanter fra loddsalg og dugnader inn på lagskontoer,
er det viktig at følgende rutiner følges:

Lag ett vedlegg med navn på eier av konto beløpet overføres fra og hvilken konto det er overført til
-Kontonummer
-Navn på laget, Feks G2009 fotball, J2007 Håndball
-Sum
-Dato

Sendes til slemmestadif@ebilag.com, med tekst i emnefeltet "overførte kontanter til kontonavn"

Skjema lastes ned i vedlegget under. Om refusjonsskjema i excel format benyttes, må dette lagres som PDF før det sendes inn.

Skjema for utlegg og overføring til lagskonto ligger vedlagt under: