Æresmedlemmer

Navn TILDELT ÅR
ANNE JOHANSEN   
ARNE ENGEBRETSEN   
ARNT ANDERSEN   
ASLE FARBERG   
AUGUST NILSEN  
BERIT SANDBERG   
BIRGER BECH   
BJØRN OLSEN  
FINN GUNDERSEN   
FRANK KNUDSEN  
FRANK KNUDSEN   
FREDRIK FREDRIKSEN  
JOHAN LILLIEDAHL  
KINGO THORESEN  
ODD EGIL BOREGN  
OTTO NILSEN   
RAGNVALD JOHANSEN   
ROY HOFF   
RUDOLF SMÅLAND   
SVEN THAULOV   
SVERRE DREIER  
VESLA BECH   

 

 

Hedersmerke

Navn TILDELT ÅR
ANNE JOHANSEN   
ANNE MARIE GUNDERSEN   
ARVID AMUNDSEN  
ASBJØRN LILLELIEN JR.   
ASBJØRN LILLELIEN SENIOR  
ASLE FARBERG  
BERIT SANDBERG   
BIRGER BECH   
BJØRG OLAVSEN   
BJØRG STENE   
BJØRN BRATSETHVIK   
BJØRN OLSEN   
BODIL SMÅLAND  
BREDO PETTERSEN  
ELIN STEINSVEEN   
EMIL MARTINSEN  
ERLING NILSEN   
FINN GUNDERSEN   
FRANK KNUDSEN  
GEIR NYGÅRDUNNI BLOMQUIST  
GRETHE KJENNER   
GUNNAR MOE   
GUNVOR JOHANSEN   
HARALD LILLELIEN  
HARRY AMUNDSEN  
HERMAN AGERUP   
JOHAN LILLIEDAHL  
KARIN ØVERBY   
KARL NILSEN  
KARSTEN JØRGENSEN  
KJELL BERGER  
KRISTIAN FJELL   
KÅRE HØIDA  
KÅRE VANG  
LEIF SMAALAND   
MAI RISLØKKEN   
MARIT HOFF   
OVE RING   
PER ANDERS ØSTERHOL TH   
PER STEINSVEEN  
REIDAR BØHMER  
REIDUN KLAUSEN   
ROLF ARNESEN  
ROLF FREDRIKSEN   
ROY HOFF   
SCOTT BRÅTHEN  
SIMEN JOHANSEN  
SIV ØIEN  
SOLVÅR KOLLOEN   
SVEIN ELDEN  
SVERRE DREIER   
SVERRE MOE   
TERJE BAL TZERSEN   
TERJE LARSEN  
TOR KISE KARLSEN   
TORMOD JENSEN  
VESLA BECH   
WILHELM THORESEN  
AASE HANSEN