Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi.
Det innebærer at styret har ansvar for at:

· Gruppes midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte.
· Gruppen følger de retningslinjer som er utarbeidet av hovedstyret.
Se økonomihåndboken

LAGKASSEINSTRUKS
Alle lag får utdelt sin egen konto av økonomiansvarlig og hvert lag har en lagkasseansvarlig. Alle penger som blir inntjent / samlet inn i regi av laget / klubben skal settes inn på lagkassen. Det er laget som disponerer pengene og det er lagkasseansvarlig som har tilgang til kontoen sammen med økonomiansvarlig. Utlegg spillere, foreldre, lagledere, trenere eller klubben måtte ha som skal refunderes av lagkassen blir utbetalt mot kvittering. Det er viktig å få inn alle kvitteringene da disse danner grunnlag for momskompensasjonen som vi får fra NIF.

UTLEGG PÅ VEGNE AV KLUBBEN
Alle som har utlegg på vegne av klubben får dette refundert ved utfylling av refusjonsskjema. Refusjonsskjema sendes kasserer sammen med kvitteringer.

Alle kvitteringer sammen med refusjonsskjema sendes til: kasserer.slemmestadif.handball@klubbkontor.no


FORSIKRINGER
Alle spillere og dommere skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.
Leder er lisensansvarlig i håndballgruppa og oppretter lisens via Sportsadmin. NHF tilbyr tre typer lisenser og man bestemmer selv hvilken forsikring man vil løse. Vi anbefaler imidlertid om å tegne LISE+ eller LISE Super, da denne forsikringen gir best dekning dersom uhellet skulle være ute. Skulle du bli skadet under trening eller kamp ta kontakt med Gjensidige på telefon: 815 69 199 eller se: https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/20160901-forsikringsbevis-og-vilkar.pdf

%d bloggere liker dette: