Årsmøte i SIF 2018

SIF avholder sitt Årsmøte torsdag 22. mars kl. 1900 i Klubbhuset. Her finner dere saksliste og dokumenter til Årsmøtet.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Markering av de som har gått bort siden sist.
Sak 8: Behandle årsberetning fra gruppene
Sak 9: Behandle idrettsforeningens regnskap
Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker
        10.1: RHH fusjonssak
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift/aktivkontigent
Sak 13: Vedta idrettsforeningens budsjett
Sak 14: Behandle SIF organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
       15.1 Styreleder ? ikke på valg
       15.2 Nestleder - sekretær
       15.3 Øvrige styremedlemmer - gruppeledere
       15.4 Revisorer
       15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
       15.7 Leder av valgkomiteen
       15.8 Valgkomiteen
       15.9 Hederskomitéen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-Styrets forslag til forretningsorden
-Idrettslagets årsberetning
-Regnskap med revisors beretning
-Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
-Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]
-Styrets forslag til budsjett
-Styrets forslag til organisasjonsplan
-Valgkomiteens innstilling
-Styrets innstilling til ny valgkomité
-Styrets innstilling til ny hederskomité

Med vennlig hilsen

styret i Slemmestad Idrettsforening

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift