Vedlagt ligger alle dokumenter til årsmøtet i Slemmestad Idrettsforening 29.03.2023.