Det er alltid høytid når årsmøtet som er klubbens øverste organ gjennomføres. Onsdag kveld var klubben samlet til årsmøte i Slemmestadhallen. Årsmøtet ble gjennomført på under tiden av en håndballkamp og standard årsmøtesaker var på angendaen.

Styret kunne presentere et årsregnskap for 2022 med et godt driftsrelsultat på pluss i overkant av en halv million kroner. Årsrapportene fra undergruppene viser også at klubben driftes på en særs fornuftig vis og det skapes idrettsglede for alle gjennom god aktivitet hver eneste dag året gjennom.

Valg ble også gjennomført og det er ikke store endringer i styresammensetningen. Vi takket av Hanne Johansen som representant for Damegruppa. Vi takker Hanne for fantastisk jobb som leder av damegruppa og som deres representant i styret. Ut gikk også Simen Røine Johansen. Simen har en lang periode bak seg i styret og vi takker Simen for fantastisk bidrag gjennom flere år. Simen går nå inn i nye roller i klubben og fortsetter selvfølgelig sitt bidrag for klubben med uforminsket styrke. Simen sin arvtaker er Per Loke Hodt. Vi ønsker Loke velkommen på laget.

Det nye styret består av:

  • Leder, Kristin Auke Kværne
  • Nestleder; Alexander Meian
  • Stian Haug
  • Per Morten Kværne
  • Per Loke Hodt
  • Morten Hejer

 

  • Varamedlem, Dag Briseid

Vi ønsker styret lykke til med jobben i 2023!