Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. Vi ber om at de trenerne som ikke har gjennomført dette går inn i lenken og får dette på plass.
 
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/?fbclid=IwAR3-g8jFjgxoYmiAZAlfKmfIgw-WeQQRd6-1k4iVjfjCZlnY8aHesRyiHGo