Vedlagt ligger protokollen fra årsmøtet 29.03.2023.