NTG-U ønsker å starte opp med elever født i 2008 og 2009, altså 8. og 9. klasse. Nærmere bestemt vil skolen ligge på Langenga i sidebygget til den nye velodromen i Asker.

NTG-U sitt tilbud retter seg inn mot elever som kan tenke seg en idrettskarriere eller som vil prøve ut å se om det kan være en mulighet. De har et ordinært ungdomsskoleløp, men legger tilrette for trening og idrett. Deres elever har 90 minutters trening hver dag. De har fokus på basis-, styrke- og skadeforebyggende trening.

NTG- U Asker er regulert etter friskoleloven, noe som innebærer at elever får dekket 85 % av skolepengene via staten og må selv dekke 15%.

Deres lærere har i tillegg til solid faglig kompetanse, en idrettsbakgrunn, enten som utøver eller som trener. Denne kombinasjonen sikrer at de ser eleven både på trening og i klasserommet, slik at de kan få til en helhetlig oppfølging av den enkelte elev. 
Som vi sier så er vi gode alene, men vi er best sammen!

For mer informasjon og søknadskjema se: www.ntg.no/skole/asker eller kontakt rektor John-Inge Strømsnes på telefon 916 65 128.