Norges fotballforbund (NFF) har 350.000 spillere, og i løpet av vinteren 2022 kommer en stor andel av disse til å bli syk med Covid-19.

NFF er opptatt av at fotballtreningen skal gjennomføres på en medisinsk trygg og forsvarlig måte.

Nedenfor vil NFF presentere en anbefaling som skal være til hjelp når man blir Corona-syk (gjelder også andre virusinfeksjoner), og skal starte opp igjen med fotballtrening igjen.

Les mer her!